Katalog sociálních služeb Karviná

A- A A+
 • Katalog
  Katalog

  Katalog sociálních služeb Karviná je určen široké veřejnosti, která potřebuje vyhledat informace ohledně sociálního zázemí.

 • Senioři
  Senioři

  Kategorie senioři je určena seniorům, kteří potřebují například odvoz k lékaři, nebo seniorům, kteří se chtějí zapojit v městských klubech seniorů.

 • Rodina
  Rodina

  Kategorie je určena dětem, mládeži a rodině. Najdete zde kontakty, které Vám pomohou vyřešit Vaši životní situaci.

 • Postižení
  Postižení

  Kategorie je určena tělesně a mentálně postiženým. Najdete zde kontakty na zdravotní zařízení a pracovníky, kteří Vám pomohou v této životní situaci.

A A A
Druh služby
Zapsaný spolek sdružující nevidomé a slabozraké občany z Karviné a okolí
Charakteristika služby
Posláním organizace je sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Oblastní odbočka pořádá akce pro vyplnění volného času, rekondiční a rehabilitační pobyty, výlety do okolí, besedy na různá témata, sportovní a společenské akce.
Charakteristika uživatele služby
Všechny zrakově postižené osoby.
Provozní doba
první středa v měsíci 9:00 - 16:00 hod.
druhá středa v měsíci 13:00 - 18:00 hod.
Cena služby
členský příspěvek 100,‐ Kč/rok
Doplňující služby
informativní a orientační služby, seznámení s kompenzačními pomůckami pro zrakově postižení osoby
Adresa zařízení
U Svobodáren 1300/8, 735 06 Karviná‐Nové Město
Telefon/fax
721 412 753 předseda odbočky
Email
karvina‐odbocka@sons.cz
Internetové stránky
http://www.sons.cz
Kontaktní osoba
Michalski Vlastislav, předseda rady Oblastní odbočky Karviná