Katalog sociálních služeb Karviná

A- A A+
 • Katalog
  Katalog

  Katalog sociálních služeb Karviná je určen široké veřejnosti, která potřebuje vyhledat informace ohledně sociálního zázemí.

 • Senioři
  Senioři

  Kategorie senioři je určena seniorům, kteří potřebují například odvoz k lékaři, nebo seniorům, kteří se chtějí zapojit v městských klubech seniorů.

 • Rodina
  Rodina

  Kategorie je určena dětem, mládeži a rodině. Najdete zde kontakty, které Vám pomohou vyřešit Vaši životní situaci.

 • Postižení
  Postižení

  Kategorie je určena tělesně a mentálně postiženým. Najdete zde kontakty na zdravotní zařízení a pracovníky, kteří Vám pomohou v této životní situaci.

A A A
Druh služby
Kontaktní centrum, služby informačního charakteru
Charakteristika služby
Pomoc při překonávání složité životní situace, edukační aktivity, osvětově – preventivní akce, zkvalitňování života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné.
Charakteristika uživatele služby
Onkologičtí pacienti v léčbě i po léčbě.
Provozní doba
Čt: 9:00 – 12:00 hod., osobní jednání po telefonické domluvě s koordinátorem
Cena služby
Doplňující služby
Organizování účasti na kulturních a společenských akcích, pořádání rekondičních a ozdravně ‐ edukačních pobytů, zájezdů, akcích pracovní terapie. Organizace vzdělávacích přednášek vztahujících se k tématice onemocnění a jeho prevenci. Vzdělávání pracovníků aktivních v této sféře neziskových organizací.
Adresa zařízení
Karvinská hornická nemocnice, a.s., Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná‐Nové Město
Telefon/fax
725 331 818
Email
onko.nadeje@seznam.cz
Internetové stránky
http://www.onko‐karvina.estranky.cz
Kontaktní osoba
Monczková Blažena