Vytisknout
Druh služby
Chráněné bydlení
Charakteristika služby
Chráněné bydlení umožňuje dospělým lidem se zdravotním postižením, včetně mentálního, žít podle svých individuálních potřeb v bytech, umístěných v zástavbě města Karviná a vytváří jim takové podmínky, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svou domácnost a svůj život. V činnostech, které uživatelé sami nezvládají, jim dle individuálních potřeb poskytuje podporu a pomoc asistent.
Charakteristika uživatele služby
Osoba s mentálním postižením, s kombinací mentálního a lehkého tělesného či smyslového postižení a osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech starší 18 let.
Provozní doba
celoročně
Cena služby
dle aktuálního sazebníku úhrad dostupný na www.socsluzbykarvina.cz
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
V Aleji 451/23, 734 01 Karviná ‐ Ráj
Telefon/fax
596 311 990, 725 217 139 vedoucí střediska
725 217 140 sociální pracovník
Email
vedouciDS@socsluzbykarvina.cz, socpracovnikDS@socsluzbykarvina.cz
Internetové stránky
/www.socsluzbykarvina.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník