Vytisknout
Druh služby
Návazná, psychoterapeutický stacionář
Charakteristika služby
Psychoterapeutický stacionář je denní zařízení pro léčbu duševních poruch (Afektivní poruchy - poruchy nálady, Neurotické, stresové a somatoformní poruchy - postraumatická stresová porucha aj.) včetně schizofrenie, její léčby a sociální rehabilitace. „Mít kam jít je jedna ze základních potřeb člověka. Klienti zde mohou najít cestu, most ze samoty k okolnímu světu.“
Charakteristika uživatele služby
Pacienti a klienti s trvalým pobytem v Karviné a okolních měst, obcí.
Provozní doba
Po - Pá: 08:00-14:30 hod. stacionář
Čt: 15:00- 18:00 hod. Klub kafe
Cena služby
zdarma
Doplňující služby
Stacionář úzce spolupracuje s Psychiatrickou ambulancí, která poskytuje standartní psychiatrickou péči pro dospělé pacienty do 16 let. (diagnostika duševních poruch, psychoedukace pacientů a jejich rodin, psychofarmakologická léčba). Je také součástí multidisciplinárního týmu, kdy je spolupráce navázána i se sociálními službami Slezské diakonie - Sociální rehabilitací RÚT, sociálně terapeutickou dílnou EFFATHA a také se Službou následné péče Modrého kříže.
Adresa zařízení
Komenského 611/11, 733 01 Karviná - Nové Město
Telefon/fax
736 163 223
Email
stacionarkarvina@seznam.cz
Internetové stránky
https://www.cdzkarvina.cz/
Kontaktní osoba
Koordinátorka centra - Mgr. Martina Bednářová