Katalog sociálních služeb Karviná

A- A A+
 • Katalog
  Katalog

  Katalog sociálních služeb Karviná je určen široké veřejnosti, která potřebuje vyhledat informace ohledně sociálního zázemí.

 • Senioři
  Senioři

  Kategorie senioři je určena seniorům, kteří potřebují například odvoz k lékaři, nebo seniorům, kteří se chtějí zapojit v městských klubech seniorů.

 • Rodina
  Rodina

  Kategorie je určena dětem, mládeži a rodině. Najdete zde kontakty, které Vám pomohou vyřešit Vaši životní situaci.

 • Postižení
  Postižení

  Kategorie je určena tělesně a mentálně postiženým. Najdete zde kontakty na zdravotní zařízení a pracovníky, kteří Vám pomohou v této životní situaci.

A A A
Druh služby
Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením
Charakteristika služby
Posláním sociálně aktivizační služby EUNIKA Karviná je předcházet a eliminovat možné sociální vyloučení, přispívat ke snížení zdravotního handicapu dětí a dospělých osob skrze sociálně terapeutické činnosti, podpory v kontaktu se společenským prostředím a dalších aktivit služby.
Charakteristika uživatele služby
Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 3 do 20 let s mentálním postižením, DMO, kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra.
Provozní doba
Po, Pá: 12:30-15:30 hod.
Út: 7:00-9:00 hod., 10:00 - 11:00 hod., 13:30-15:30 hod.
St: 7:00-9:00 hod., 12:30-14:30 hod.
Čt: 7:00-9:00 hod., 11:30-15:30 hod
Cena služby
Základní činnosti jsou poskytovány zdarma. Vybrané fakultativní činnosti jsou poskytovány dle platného sazebníku úhrad dostupného na webových stránkách
Doplňující služby
svoz uživatelů, cvičení a tělesné terapie, hipoterapie, canisterapie, ergoterapie
Adresa zařízení
Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná-Hranice
Telefon/fax
731 670 761 vedoucí střediska, 734 783 837 sociální pracovník
Email
vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz; www.sdkabo.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska