Katalog sociálních služeb Karviná

 • Katalog
  Katalog

  Katalog sociálních služeb Karviná je určen široké veřejnosti, která potřebuje vyhledat informace ohledně sociálního zázemí.

 • Senioři
  Senioři

  Kategorie senioři je určena seniorům, kteří potřebují například odvoz k lékaři, nebo seniorům, kteří se chtějí zapojit v městských klubech seniorů.

 • Rodina
  Rodina

  Kategorie je určena dětem, mládeži a rodině. Najdete zde kontakty, které Vám pomohou vyřešit Vaši životní situaci.

 • Postižení
  Postižení

  Kategorie je určena tělesně a mentálně postiženým. Najdete zde kontakty na zdravotní zařízení a pracovníky, kteří Vám pomohou v této životní situaci.

A A A
Druh služby
Domov pro seniory
Charakteristika služby
Domov pro seniory poskytuje celoroční pobytovou sociální službu seniorům (ubytování, stravování, pomoc, podporu a péči, aktivizační činnosti atd.) vycházející z individuálních potřeb uživatelů služby. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
Charakteristika uživatele služby
Cílovou skupinou jsou osoby jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu další osoby a tuto pomoc není možno zajistit v jejich přirozeném prostředí.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle smlouvy
Doplňující služby
Adresa zařízení
U Bažantnice, 1564/15, 735 06 Karviná‐Nové Město
Telefon/fax
596 348 651 nebo 652, 596 311 820
Email
sekretariat@ndkarvina.cz
Internetové stránky
http://www.ndkarvina.cz
Kontaktní osoba
ředitelka organizace