Katalog sociálních služeb Karviná

A- A A+
 • Katalog
  Katalog

  Katalog sociálních služeb Karviná je určen široké veřejnosti, která potřebuje vyhledat informace ohledně sociálního zázemí.

 • Senioři
  Senioři

  Kategorie senioři je určena seniorům, kteří potřebují například odvoz k lékaři, nebo seniorům, kteří se chtějí zapojit v městských klubech seniorů.

 • Rodina
  Rodina

  Kategorie je určena dětem, mládeži a rodině. Najdete zde kontakty, které Vám pomohou vyřešit Vaši životní situaci.

 • Postižení
  Postižení

  Kategorie je určena tělesně a mentálně postiženým. Najdete zde kontakty na zdravotní zařízení a pracovníky, kteří Vám pomohou v této životní situaci.

A A A
Druh služby
Centrum denních služeb
Charakteristika služby
Posláním ambulantní služby je nabídnout uživatelům pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost a začlenění do běžné společnosti. Podporují uživatele žít běžný způsob života, aktivizací pomáhají zachovat nebo zlepšit stav uživatele a setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Umožňují uživatelům v útulném, bezpečném a klidném prostředí trávit čas ve společnosti osob s podobnými potřebami.
Charakteristika uživatele služby
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením - zejména od 45 let výše, osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech.
Provozní doba
Po ‐ Pá: 6:00 -16:00 hod.
Cena služby
dle aktuálního sazebníku úhrad dostupný na www.socsluzbykarvina.cz
Doplňující služby
dovoz a odvoz uživatelů sociálním automobilem
Adresa zařízení
Závodní 1667, 735 06 Karviná–Nové Město
Telefon/fax
596 313 128, 725 217 131 vedoucí střediska
596 311 006, 725 217 150, sociální pracovník
Email
vedouciDCS@socsluzbykarvina.cz, socpracovnikDC@socsluzbykarvina.cz
Internetové stránky
www. socsluzbykarvina.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník