Katalog sociálních služeb Karviná

A- A A+
 • Katalog
  Katalog

  Katalog sociálních služeb Karviná je určen široké veřejnosti, která potřebuje vyhledat informace ohledně sociálního zázemí.

 • Senioři
  Senioři

  Kategorie senioři je určena seniorům, kteří potřebují například odvoz k lékaři, nebo seniorům, kteří se chtějí zapojit v městských klubech seniorů.

 • Rodina
  Rodina

  Kategorie je určena dětem, mládeži a rodině. Najdete zde kontakty, které Vám pomohou vyřešit Vaši životní situaci.

 • Postižení
  Postižení

  Kategorie je určena tělesně a mentálně postiženým. Najdete zde kontakty na zdravotní zařízení a pracovníky, kteří Vám pomohou v této životní situaci.

A A A
Druh služby
Volnočasová, kulturní, vzdělávací, osvětová a klubová činnost
Charakteristika služby
Hlavním cílem Komunitního centra Archa je vytváření prostoru pro aktivní sdružování se, pořádání volnočasových, vzdělávacích a osvětových aktivit pro seniory. Vytváření prostoru pro sdílení, dobrovolnické programy, sousedkou výpomoc a jiné aktivy směřující k pozitivnímu, plnohodnotnému a aktivnímu životu seniorů v Karviné. Snahou je podporovat a posilovat komunitní život seniorů. V centru se konají pravidelné aktivity pro seniory:
Přednášková činnost – zdravotní, osvětové a cílené přednášky zaměřené na oblasti posílení kompetencí seniorů, Senior gymnázium, kurzy PC a internetová kavárna.
Aktivizační činnost – trénování paměti, tvořivá dílna, deskové hry apod.
Volnočasové a sportovní aktivity – cvičení, sportovní odpoledne, workshopy a besedy zájmového charakteru apod.
Tematické výlety, zájezdy.
Charakteristika uživatele služby
senior, který chce svůj život prožít aktivně, nebo jenom nechce být sám
Provozní doba
Po - Čt: 14:00 - 17:00 hod.
Pá: 10:00 - 13:00, nebo dle aktuálního programu
Cena služby
Členský poplatek činí 200 Kč/rok. Aktivity konané v centru jsou bezplatné, u těch hrazených je cena nastavena tak, aby byla přijatelná, pro členy Klubu jsou ceny zvýhodněné.
Doplňující služby
Prostory centra je možné si pronajmout na oslavy, přednášky a jiné aktivity.
Adresa zařízení
Havířská 1189/31, 735 06 Karviná Město
Telefon/fax
725 988 275
603 264 609 - Lenka Šlachtová, vedoucí Komunitního centra Archa Karviná
Email
archa.karvina@aktivsen.cz; lenka.slachtova@aktivsen.cz
Internetové stránky
www.aktivsen.cz, www.kcarcha.cz
Kontaktní osoba
Lenka Šlachtová, vedoucí Komunitního centra Archa Karviná