Katalog sociálních služeb Karviná

 • Katalog
  Katalog

  Katalog sociálních služeb Karviná je určen široké veřejnosti, která potřebuje vyhledat informace ohledně sociálního zázemí.

 • Senioři
  Senioři

  Kategorie senioři je určena seniorům, kteří potřebují například odvoz k lékaři, nebo seniorům, kteří se chtějí zapojit v městských klubech seniorů.

 • Rodina
  Rodina

  Kategorie je určena dětem, mládeži a rodině. Najdete zde kontakty, které Vám pomohou vyřešit Vaši životní situaci.

 • Postižení
  Postižení

  Kategorie je určena tělesně a mentálně postiženým. Najdete zde kontakty na zdravotní zařízení a pracovníky, kteří Vám pomohou v této životní situaci.

A A A
Druh služby
Asistenční služba
Charakteristika služby
Terénní sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, výše zmíněným osobám s místem pobytu v Karviné. Služby jsou poskytovány s ohledem na jejich individuální potřeby a osobní cíle, se snahou o zachování dosavadní životní úrovně těchto uživatelů a oddálení jejich umístění do pobytových zařízení sociálních služeb, udržení soběstačnosti v domácím prostředí, možnosti vykonávat běžné aktivity a zvyklosti a tím zajisti prevenci vyloučení ze společenského prostředí.
Charakteristika uživatele služby
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení s trvalým pobytem nebo místem v Karviné.
Provozní doba
všední dny: od 7:00 – 19:00 hod. dny pracovního volna: pouze úkony vyžadující každodennost mezi 6:15 – 19:00 hod.
Cena služby
dle aktuálního sazebníku úhrad dostupný na www.socsluzbykarvina.cz
Doplňující služby
půjčovna kompenzačních pomůcek
Adresa zařízení
Sokolovská 1761, Karviná–Nové Město
Telefon/fax
596 312 183, 773 494 545 vedoucí střediska
596 340 802, 725 217 135, 725 217 148 sociální pracovník
Email
vedouciPSaAS@socsluzbykarvina.cz
socpracovnikPS@socsluzbykarvina.cz
Internetové stránky
http://www.socsluzbykarvina.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník