Katalog sociálních služeb Karviná

A- A A+
 • Katalog
  Katalog

  Katalog sociálních služeb Karviná je určen široké veřejnosti, která potřebuje vyhledat informace ohledně sociálního zázemí.

 • Senioři
  Senioři

  Kategorie senioři je určena seniorům, kteří potřebují například odvoz k lékaři, nebo seniorům, kteří se chtějí zapojit v městských klubech seniorů.

 • Rodina
  Rodina

  Kategorie je určena dětem, mládeži a rodině. Najdete zde kontakty, které Vám pomohou vyřešit Vaši životní situaci.

 • Postižení
  Postižení

  Kategorie je určena tělesně a mentálně postiženým. Najdete zde kontakty na zdravotní zařízení a pracovníky, kteří Vám pomohou v této životní situaci.

A A A
Druh služby
Sociální rehabilitace
Charakteristika služby
Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí pomoci a podpory dospělým mužům bez přístřeší, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku nemoci nebo vyššího věku. Nabízíme jim dočasné ubytování, stravu a individuální míru podpory, s ohledem na jejich zdravotní stav, věk a schopnosti
Charakteristika uživatele služby
Muži od 18 let věku bez přístřeší, jejichž samostatnost a soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo zdravotního stavu a kteří svou situaci nejsou schopni řešit vlastními silami.
Služba není určena osobám, jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, nejsou schopny se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry (cizinci si mohou zajistit k jednání tlumočníka na vlastní náklady), nebo nezvládají samostatně chůzi, chůzi po schodech, sebeobsluhu a péči o speciální kompenzační pomůcky (protézy, inkontinenční pomůcky).
Provozní doba
nepřetržitá
Po-Pá: 8:00 do 14:00 hodin příjem nových zájemců
Cena služby
ubytování 185 Kč/den, celodenní strava 93 Kč/den, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC 130 Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času.
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná‐Mizerov
Telefon/fax
733 677 344 vrátnice
731 629 617 vedoucí střediska
733 677 348 sociální pracovník
Email
bethel.ka@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník